This Theme Supports a Custom FrontPage

สร้างระเบียบวินัยให้สุนัขด้วยการฝึกสอน

สร้างระเบียบวินัยให้สุนัขด้วยการฝึกสอน

การสร้างระเบียบวินัยให้สุนัขต้องอาศัยระยะเวลา ไม่ใช่สุนัขที่จะต้องอดทน แต่เจ้าของหรือผู้ฝึกระเบียบวินัยจะต้องมีความอดทนเสียยิ่งกว่า โดยเคล็ดลับในการสร้างระเบียบวินัยให้สุนัข มีดังนี้ เลือกฝึกทีละอย่าง โดยเริ่มจะเรื่องง่ายๆ หรือเรื่องเล็กๆก่อน เช่น การคอย และยกขาหน้าเพื่อ “ไหว้หรือสวัสดี” โดยเจ้าของอาจฝึกทุกครั้งก่อนการให้กินอาหาร หรือขนม สุนัขก็จะจดจำและทำทุกครั้งเมื่อถึงเวลา และเมื่อสุนัขสามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้ เจ้าของหรือผู้ฝึกก็จะเริ่มสนุก และเพิ่มการฝึกทักษะที่ยากและท้าทายยิ่งขึ้น กำหนดเวลา การฝึกโดยใช้เวลาจะช่วยให้สุนัขของคุณมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น เช่น การให้อาหารที่ตรงเวลา เมื่อถึงเวลาก็เก็บชามไม่ว่าสุนัขจะกินหรือไม่ก็ตาม การทำเช่นนี้ทำให้สุนัขเมื่อถึงเวลากินก็จะกิน แต่ถ้าให้อาหารทิ้งไว้อาจทำให้สุนัขขาดวินัยได้ และเมื่อถึงเวลาปล่อยให้ไปทำขับถ่ายก็ควรเป็นเวลา และกำหนดระยะเวลาเช่นกัน ทบทวนบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการฝึกสอน เช่น เรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง เฉพาะจุดที่สามารถขับถ่ายได้ ซึ่งสุนัขจะมีวินัยได้ เจ้าของก็จะต้องใช้ความอดทนในการฝึกสอนพอสมควร เข้าใจอายุของสุนัข “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” สุภาษิตนี้ยังคงใช้ได้ดีอยู่ร่ำไป ควรเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่อายุน้อยๆ เมื่ออายุได้ 45 วันขึ้นไปสามารถที่จะฝึกได้เลย เข้าใจสายพันธุ์สุนัข สุนัขบางสายพันธุ์จะมีความดื้อมากๆ อบรมสั่งสอนยาก ได้แก่ Afghan Hound, Chow Chow, Basenji, English Bulldogs, Bloodhound, Pekingese,Read more about สร้างระเบียบวินัยให้สุนัขด้วยการฝึกสอน[…]

สถาบันฝึกสุนัขที่ได้รับความนิยม

สถาบันฝึกสุนัขที่ได้รับความนิยม

สุนัขจำเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกระเบียบต่างๆเพื่อให้สุนัขสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์หรือเจ้าของได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เจ้าของจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกด้วยความอดทน และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ก็มีเจ้าของหลายคนที่ต้องถอดใจ และมองว่า “การฝึกสุนัข” เป็นเรื่องที่ยาก และต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าที่สุนัขของตนจะมีระเบียบวินัยและทำตามคำสั่งได้ บางครั้งเจ้าของอาจจะหมดความอดทนไปเสียก่อนสุนัขด้วยซ้ำไป จึงเลือกที่จะฝากสุนัขให้เข้ารับการฝึกกับสถาบันหรือผู้ที่ชำนาญการเฉพาะทางด้านการฝึกสุนัข เพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นย่อมมีเทคนิคในการฝึกสอนสุนัขให้สามารถปรับตัวให้เชื่อฟัง และเคารพกฎได้เป็นอย่างดี แม้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่รับรองว่าสุนัขที่คุณรักจะได้รับการฝึกที่ดี และพัฒนาเป็นสุนัขที่ดี อย่างน้อยสุนัขก็สามารถเชื่อฟังและทำตามคำสั่งง่ายๆของคุณได้ เช่น การนั่ง ชิด หมอบ คอย, การใช้สายจูง การขับถ่ายเป็นที่ การกินที่เป็นเวลา การปฏิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า ลดความหวาดกลัว ก้าวร้าว หรือแม้แต่การทำลายสิ่งของในบ้าน ปัจจุบันมีสถาบัน และผู้ให้บริการด้านการฝึกสอนสุนัขในแต่ละพื้นที่ เจ้าของสุนัขสามารถขอคำแนะนำจากสมาคมพัฒาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) หรือตามโรงพยาบาลสัตว์ คลีนิครักษาสัตว์ในพื้นที่ได้ ยกตัวอย่างสถาบันหรือบุคคลที่รับฝึกสุนัข ได้แก่ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ K9 ด้วยประสบการณ์ของครูฝึก ที่สอนสุนัขตำรวจในการค้นหาวัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด ยาเสพติด ผู้คน และศพ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของสามารถนำน้องหมาที่บ้านมารับการฝึกระเบียบวินัยที่นี่ได้ ซึ่งการันตรีมาตรฐาน และการฝึกสอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึก Pet Oasis House (ที่มา http://www.petoasiscom/ )Read more about สถาบันฝึกสุนัขที่ได้รับความนิยม[…]

รู้ทันพฤติกรรมสุนัขด้วยการสังเกตุการแสดงออก

รู้ทันพฤติกรรมสุนัขด้วยการสังเกตุการแสดงออก

บางครั้งการสื่อสาร การสื่อความหมาย หรือแม้แต่การแสดงความเข้าใจเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับรู้ ระหว่างคนกับคนยังเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือมีความคาดเคลื่อนได้ แล้วระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงจะเข้าใจได้อย่างไร ในเมื่อคนและสัตว์ต่างใช้ภาษาที่แตกต่างกัน แต่ “ภาษากาย” และ “ท่าทาง” จะช่วยให้ทราบถึงความต้องการของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี “สุนัข” เป็นอีกสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนมากที่สุด เพราะสุนัขสามารถสื่อสาร รับรู้และถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และมนุษย์เองก็มีพยายามที่จะรับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดของสุนัข นอกจากหน้าตาที่บ่งบอกอารมณ์ของสุนัขแล้ว ท่าทาง หาง และการแสดงออกของสุนัข ยังสามารถบ่งบอกลักษณะอาการและการสื่อสารของสุนัขได้เป็นอย่างดี ซึ่งพฤติกรรมบางส่วนนี้เป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งของสุนัขที่มนุษย์คอยสังเกต และรวบรวมบันทึกเอาไว้ ดังนี้ “กระดิกหาง” หรือการส่ายหางไปมา สุนัขกำลังบอกให้คุณทราบว่าตอนนี้เค้าอยากให้คุณสนใจและพร้อมที่จะเล่น หรือร่วมกิจกรรมแล้ว ดังนั้นอย่ารอช้าที่จะมอบความรักและความสนใจให้กับสุนัขของคุณ “หางตั้ง” แสดงให้เห็นว่าน้องหมากำลังตื่นตระหนก หรือมีบางสิ่งที่ต้องระวัง ในบางครั้งเป็นการแสดงความผ่าเผย ไม่เกรงกลัว หรือเป็นการเตือนภัยให้กับเจ้าของ เช่น มีคนแปลกหน้า หรือมีสัตว์ หรือสุนัขจากต่างถิ่นเข้ามาบริเวณนั้น “หางตก” หรือ หางจุกตูด เป็นลักษณะของความหวาดกลัว ยอมแพ้ ไม่สู้ บางครั้งอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างร่วมด้วย เช่น ย่อตัวหลบ หรือฉี่ราด เช่น การบังคับเข้ากรง ล่ามโซ่ ย้ายถิ่นฐานหรือลากจูงไปในที่หรือถิ่นที่ไม่คุ้นเคย หรือแม้แต่การถูกคุกคามโดยคนที่สุนัขกลัว โดยเฉพาะคนที่เคยทำร้ายสุนัขตัวนั้นมาก่อนRead more about รู้ทันพฤติกรรมสุนัขด้วยการสังเกตุการแสดงออก[…]

รู้ทัน โรคกระเพาะบิด อันตรายไกล้ตัวสำหรับสุนัข

รู้ทัน โรคกระเพาะบิด อันตรายไกล้ตัวสำหรับสุนัข

ภัยเงียบที่น่ากลัวที่ผู้เลี้ยงสุนัขจะต้องระวังนั่นก็คือ “โรคกระเพาะบิด” หรือภาวะกระเพาะอาหารขยายตัวหรือบิดหมุน (Gastric dilatation and volvulus) พบได้ในสุนัขพันธุ์ใหญ่ที่มีน้ำหนักมากกว่า 23 กิโลกรัมขึ้นไป เมื่อสุนัขกินอาหารเข้าไป อาหารก็จะถูกสะสมอยู่ในกระเพาะ ทำให้กระเพาะขยายหรือพองขึ้น เมื่อสุนัขเคลื่อนไหวหรือกลิ้งตัวไป-มา จึงทำให้กระเพาะอาหารมีการเคลื่อนบิดหมุนได้ การบิดของกระเพาะสามารถบิดหมุนตั้งแต่ 90 องศาไปถึง 360 องศาเลยทีเดียว เมื่อกระเพาะเคลื่อนขยับอยู่ผิดตำแหน่ง ส่งผลให้อวัยวะภายในใกล้เคียงกระเพาะ อย่างเช่น ตับ ม้าม ไต และระบบทางเดินอาหารขยับผิดตำแหน่งที่ควรจะอยู่ ส่งผลให้เกิดการกดทับ จนเลือดคั่ง และทำให้ปริมาณเลือดเข้าสู่หัวใจลดน้อยลง เกิดความดันต่ำ อวัยวะขาดออกซิเจน เลือดเป็นกรด และอาจส่งผลให้สุนัขเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่อาจจะไม่เคยมีประวัติเจ็บป่วยใดๆมาก่อนหน้านี้ ลักษณะอาการของโรคกระเพาะบิดที่ผู้เลี้ยงสุนัขสามารถสังเกตเห็นได้ และหากพบในสุนัขของท่าน ควรรีบพาไปหาหมอก่อนที่จะสายเกินแก้ สุนัขจะทำท่าทางเหมือนจะอาเจียนออกมาแต่ไม่มีอะไรออกมา โก่งตัว ท้องกางขยายใหญ่ มีน้ำลายไหลออกมามาก หอบหรือหายใจลำบาก บางตัวล้มนอน ตัวสั่น ครวญครางด้วยความเจ็บปวด โดยปกติโรคนี้ไม่มียารักษาโดยตรง เบื้องต้นสัตวแพทย์จะรักษาตามอาการที่พบเท่านั้น เช่น การแก้ไขภาวะช็อก การให้ออกซิเจน และแก้ไขภาวะเลือดเป็นกรด ฯลฯ แล้วจึงรักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อคลายการบิดของกระเพาะอาหาร จริงๆแล้วโรคของสุนัขนั้นมีน้อยมากRead more about รู้ทัน โรคกระเพาะบิด อันตรายไกล้ตัวสำหรับสุนัข[…]

รู้ไหมทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

รู้ไหมทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์

มนุษย์เริ่มรู้จักเลี้ยงสัตว์เมื่อประมาณ 9,000 ปีมาแล้ว สัตว์ชนิดแรกที่มนุษย์นำมาเลี้ยงเป็นเพื่อน ได้แก่ “หมา” หรือ “สุนัข” (อ้างอิงสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน) สุนัข มีชื่อวิทยาศาสตร์ Canis Iuppus familoaris หรือ Canis Familiaris เป็นทั้งนักล่าและสัตว์กินซาก มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง กระดูกข้อเท้าที่เชื่อมกัน และระบบหมุนเวียนเลือดที่ช่วยในการวิ่งและให้สุนัขมีความอดทน สุนัขเป็นสัตว์มีเขี้ยว มีฟันที่ใช้จับและฉีกให้ขาด เช่นเดียวกับสัตว์นักล่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่น แต่ในขณะเดียวกัน สุนัขยังถูกจัดให้เป็น “สัตว์เลี้ยง”ชนิด “เชื่อง” ที่เก่าแก่ที่สุด และมีการคัดเลือกผสมพันธุ์มาเป็นเวลานับพันปีจนมีพฤติกรรมการรับรู้ทางประสาทสัมผัส และลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย สามารถฝึก และเรียนรู้อยู่ร่วมกับมนุษย์ได้(วิกิพีเดีย) จึงเป็นเหตุให้สุนัขอยู่คู่กับมนุษย์ และเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์นั่นเอง นอกจากนี้เหตุผลที่มนุษย์เลือกที่จะเลี้ยง “สุนัข” แทนการเลี้ยงสัตว์ชนิดอื่นๆ และยกย่องให้ “สุนัข” เป็นเพื่อน หรือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวก็ทว่า สุนัขมี “ความน่ารัก” และ “ความเป็นมิตร” สุนัขบางสายพันธุ์มีทั้งรูปร่าง หน้าตา และนิสัยที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว ทั้งเด็ก และคนชราได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะลูกสุนัข มีภาพลักษณ์ที่เป็นมิตร ขี้อ้อนRead more about รู้ไหมทำไมสุนัขจึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์[…]