สถาบันฝึกสุนัขที่ได้รับความนิยม

สุนัขจำเป็นต้องเรียนรู้ และฝึกระเบียบต่างๆเพื่อให้สุนัขสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์หรือเจ้าของได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้เจ้าของจะต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกด้วยความอดทน และมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอ แต่ก็มีเจ้าของหลายคนที่ต้องถอดใจ และมองว่า “การฝึกสุนัข” เป็นเรื่องที่ยาก และต้องใช้เวลามากพอสมควรกว่าที่สุนัขของตนจะมีระเบียบวินัยและทำตามคำสั่งได้ บางครั้งเจ้าของอาจจะหมดความอดทนไปเสียก่อนสุนัขด้วยซ้ำไป จึงเลือกที่จะฝากสุนัขให้เข้ารับการฝึกกับสถาบันหรือผู้ที่ชำนาญการเฉพาะทางด้านการฝึกสุนัข เพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นย่อมมีเทคนิคในการฝึกสอนสุนัขให้สามารถปรับตัวให้เชื่อฟัง และเคารพกฎได้เป็นอย่างดี แม้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง แต่รับรองว่าสุนัขที่คุณรักจะได้รับการฝึกที่ดี และพัฒนาเป็นสุนัขที่ดี อย่างน้อยสุนัขก็สามารถเชื่อฟังและทำตามคำสั่งง่ายๆของคุณได้ เช่น การนั่ง ชิด หมอบ คอย, การใช้สายจูง การขับถ่ายเป็นที่ การกินที่เป็นเวลา การปฏิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า ลดความหวาดกลัว ก้าวร้าว หรือแม้แต่การทำลายสิ่งของในบ้าน

ปัจจุบันมีสถาบัน และผู้ให้บริการด้านการฝึกสอนสุนัขในแต่ละพื้นที่ เจ้าของสุนัขสามารถขอคำแนะนำจากสมาคมพัฒาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) หรือตามโรงพยาบาลสัตว์ คลีนิครักษาสัตว์ในพื้นที่ได้ ยกตัวอย่างสถาบันหรือบุคคลที่รับฝึกสุนัข ได้แก่

  • ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ K9 ด้วยประสบการณ์ของครูฝึก ที่สอนสุนัขตำรวจในการค้นหาวัตถุต้องสงสัย วัตถุระเบิด ยาเสพติด ผู้คน และศพ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของสามารถนำน้องหมาที่บ้านมารับการฝึกระเบียบวินัยที่นี่ได้ ซึ่งการันตรีมาตรฐาน และการฝึกสอนโดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึก
  • Pet Oasis House (ที่มา http://www.petoasiscom/ ) ฝึกสอนสุนัขโดยครูเอกที่สอนสุนัขแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยใช้สมาธิและการเปิดใจของสุนัขและเจ้าของก่อนเริ่มลงมือฝึกแบบจริงจัง โดย Pet Oasis House มีทั้งหลักสูตรมาตรฐาน คือสุนัขพักประจำกับครูฝึก โดยใช้ระยะเวลาเรียนเพียงแค่ 2 เดือน ในการเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นที่จำเป็นและรวมถึงการปรับพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วย และหลักสูตรทีมเวิร์ค โดยที่สุนัขไม่ต้องพักประจำ โดยสุนัขและเจ้าของเรียนร่วมกันเป็นทีม ด้วยวิธีการฝึกแบบ Dog Friendly Method และ Clicker Training โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกแค่ 3 ครั้ง ซึ่งจะมีการทบทวนการบ้าน และทดสอบหลังจากที่เรียนไปแล้ว
  • แฮนด์เลอร์ หรือนักจูงหมาที่เดินสายประกวดตามงานต่างๆ ก็รับฝึกสุนัขและปรับบุคลิกภาพให้กับสุนัข แต่อาจมีราคาที่ค่อนข้างสูง โดยแฮนเลอร์จะใช้ชีวิตร่วมกับสุนัข และฝึกสุนัขเพื่อเข้าประกวดแข่งขันโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ในระหว่างการฝึกหรือการเข้าคอร์สของสุนัข บางสถาบันยังมีบริการอาบน้ำทำความสะอาดให้สุนัขของท่าน การฉีดยา วัคซีน และห้องพักนอนอย่างดี อย่างไรก็ตามการฝึกสุนัขไม่ใช่หน้าที่ของครูฝึกหรือสถาบันการฝึกอย่างเดียว เพราะเจ้าของจะต้องเข้ามาเยี่ยมและร่วมฝึกไปกับสุนัขของท่าน เพราะเมื่อสุนัขกลับไปอยู่ที่บ้านแล้ว สุนัขจะได้เชื่อฟังท่านมากยิ่งขึ้น