สร้างระเบียบวินัยให้สุนัขด้วยการฝึกสอน

การสร้างระเบียบวินัยให้สุนัขต้องอาศัยระยะเวลา ไม่ใช่สุนัขที่จะต้องอดทน แต่เจ้าของหรือผู้ฝึกระเบียบวินัยจะต้องมีความอดทนเสียยิ่งกว่า โดยเคล็ดลับในการสร้างระเบียบวินัยให้สุนัข มีดังนี้

  • เลือกฝึกทีละอย่าง โดยเริ่มจะเรื่องง่ายๆ หรือเรื่องเล็กๆก่อน เช่น การคอย และยกขาหน้าเพื่อ “ไหว้หรือสวัสดี” โดยเจ้าของอาจฝึกทุกครั้งก่อนการให้กินอาหาร หรือขนม สุนัขก็จะจดจำและทำทุกครั้งเมื่อถึงเวลา และเมื่อสุนัขสามารถที่จะทำเรื่องง่ายๆได้ เจ้าของหรือผู้ฝึกก็จะเริ่มสนุก และเพิ่มการฝึกทักษะที่ยากและท้าทายยิ่งขึ้น
  • กำหนดเวลา การฝึกโดยใช้เวลาจะช่วยให้สุนัขของคุณมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น เช่น การให้อาหารที่ตรงเวลา เมื่อถึงเวลาก็เก็บชามไม่ว่าสุนัขจะกินหรือไม่ก็ตาม การทำเช่นนี้ทำให้สุนัขเมื่อถึงเวลากินก็จะกิน แต่ถ้าให้อาหารทิ้งไว้อาจทำให้สุนัขขาดวินัยได้ และเมื่อถึงเวลาปล่อยให้ไปทำขับถ่ายก็ควรเป็นเวลา และกำหนดระยะเวลาเช่นกัน
  • ทบทวนบ่อยๆ โดยเฉพาะในช่วงแรกๆของการฝึกสอน เช่น เรื่องการขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทาง เฉพาะจุดที่สามารถขับถ่ายได้ ซึ่งสุนัขจะมีวินัยได้ เจ้าของก็จะต้องใช้ความอดทนในการฝึกสอนพอสมควร
  • เข้าใจอายุของสุนัข “ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก” สุภาษิตนี้ยังคงใช้ได้ดีอยู่ร่ำไป ควรเริ่มฝึกสุนัขตั้งแต่อายุน้อยๆ เมื่ออายุได้ 45 วันขึ้นไปสามารถที่จะฝึกได้เลย
  • เข้าใจสายพันธุ์สุนัข สุนัขบางสายพันธุ์จะมีความดื้อมากๆ อบรมสั่งสอนยาก ได้แก่ Afghan Hound, Chow Chow, Basenji, English Bulldogs, Bloodhound, Pekingese, Dachshund, Welsh Terriers, Borzoi, Beagle เป็นต้น (อ้างใน dogilike.com ) ส่วนสุนัขที่ได้ชื่อว่าอบรมสั่งสอนง่าย มีสายพันธุ์ดี และเป็นสายพันธุ์สุนัขที่ได้รับการยอมรับว่าฉลาดที่สุดในโลก ได้แก่ Australian Catte, Rottweiler, Papillon, Ladrador Retriever, Sheland Sheepdog, Doberman Pinscher, Golden Retriever, German shepherd, Poodle, Border Collie เป็นต้น (อ้างใน www.catdumb.com ) ไม่ว่าจะสุนัขสายพันธุ์ใดแต่ถ้าได้รับการฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญที่มีเทคนิค ประสบการณ์ และวิธีการเฉพาะ รับรองว่าสุนัขของท่านย่อมมีระเบียบวินัยได้แน่นอน
  • ให้รางวัล เมื่อสุนัขทำดี ปฏิบัติตามกฎ และมีระเบียบวินัยนอกจากคำชื่นชมแล้ว “ขนม” ที่สุนัขชอบถือเป็นรางวัลที่ดีในการฝึกสุนัข เพราะสุนัขจะจดจำว่าการทำตามคำสั่งหรือการทำให้เจ้าของพอใจก็จะได้รับขนม ซึ่งการฝึกด้วยวิธีให้ขนมนี้จะต้องใจแข็ง ห้ามใจอ่อนให้ขนมก่อนที่สุนัขจะทำตามคำสั่ง

อย่างไรก็ตามการฝึกสุนัขแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ยาก แต่หลายคนก็ไม่สามารถที่จะฝึกสุนัขให้ได้สำเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งสำหรับใครที่ต้องการฝึกสุนัขของตนให้มีระเบียบวินัยจริงๆ แต่ไม่มีเวลาในการฝึกสอนจึงมีข้อแนะนำว่าควรพาสุนัขของท่านไปขอคำแนะนำกับสถาบันและอบรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกระเบียบวินัยสุนัข เพื่อที่คุณและสุนัขของคุณจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข