DOG TRAINING

สำหรับคนที่ต้องการจะให้สุนัขของท่านั้นเชื่อฟังนั้นท่านต้องเข้าใจในส่วนของการฝึก และต้องมีความอดทนกับสุนัขพอสมควร เริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆก่อนอย่างเช่น สั่งให้เติมตามนั่ง หรือถ้าท่านไม่มีเวลาก็ฝากให้สถาบันการฝึกสุนัขที่ได้มาตรฐานช่วยดูแลในเรื่องนี้ เราจึงได้แนะนำเทคนิค และสถานที่ที่ได้มาตรฐานการฝึกรวมไปถึงช่องทางการติดต่อ